Arkamdan atıp-tutanlar, şimdi peşimden ayrılmıyorlar.